Legal Information1. Arizona caravancenter (hierna: de “Arizona caravancenter”) vormt geen afzonderlijke juridische entiteit en bestaat uit volgende vennootschappen:

Prospérité nv
Duinenweg 181
B- 8430 Middelkerke
tel. +32 59 30 07 50
fax + 32 59 30 07 51
info@arizonacaravancenter.be
www.arizonacaravancenter.be
RPR: Oostende BTW BE 0423 931 174

2. Elke vennootschap van Arizona caravancenter handelt steeds in eigen naam en voor eigen rekening, en niet namens noch voor rekening van andere vennootschappen van Arizona caravancenter, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (in het bijzonder als orgaan van vertegenwoordiging van een andere vennootschap van Arizona caravancenter of in het kader van een bijzonder mandaat).

3. Op alle relaties met een vennootschap van Arizona caravancenter zijn de algemene voorwaarden (hier te consulteren) van toepassing. Door het gebruik van de website www.arizonacaravancenter.be verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

4. De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren (een of meer vennootschappen van) Arizona caravancenter toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Arizona caravancenter de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.